Kiwa Arboverpleegkundige

Kiwa Persoonscertificering Arboverpleegkundige

Kiwa Arboverpleegkundige

De Arboverpleegkundige is een verpleegkundige die is gespecialiseerd op arbogebied. Hij/zij bewaakt en/of bevordert de individuele gezondheid van de werknemer.

Het register en de certificering is een initiatief van de Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde (BAV), ter controle, bevordering en profilering van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars. De Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde heeft opdracht gegeven aan Kiwa de certificering en registratie van vakbekwame arboverpleegkundigen uit te voeren.

De Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde is eind 2013 opgegaan in de V&VN en heet sindsdien V&VN Arboverpleegkundigen. Per januari 2017 is de certificering/registratie volledig overgegaan naar de V&VN en voert Kiwa deze persoonscertificering niet langer uit.

Het is aan de arboverpleegkundige zelf om aan het profiel te voldoen en via de taakuitoefening in de praktijk zijn/haar positie te bewijzen en verder te ontwikkelen.
Het certificaat is vijf jaar geldig. In die vijf jaar dient de certificaathouder zijn/haar vakbekwaamheid op peil te houden en dit voor verloop van de geldigheid van zijn/haar certificaat aan te tonen door een dossier met bewijzen aan te leveren. Indien hij/zij voldoet aan de eisen, wordt het certificaat met weer vijf jaar verlengd.